ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ”ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ”

6 Ιουνίου 2022