Λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών του Δήμου Λεβαδέων κατά τη διάρκεια ισχύος των προληπτικών μέτρων για τη μη διάδοση του κορονοϊού

24 Μαρτίου 2020