Εορταστικές εκδηλώσεις Αγίου Πνεύματος στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας

31 Μαΐου 2023