Διακήρυξη Διαγωνισμού για μίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Κυριακίου

23 Σεπτεμβρίου 2020