Διακήρυξη για προμήθεια τροφίμων, λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, ειδών καθαριότητας, και γάλακτος

1 Ιουνίου 2018