Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (1) Επιστάτη και (1) Συνοδού για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» στη Λιβαδειά έτους 2019 που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

26 Νοεμβρίου 2019