Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας Δήμου Λεβαδέων

11 Νοεμβρίου 2019