Έναρξη υλοποίησης στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Λεβαδέων

21 Ιανουαρίου 2020