22η Έκθεση Γελοιογραφίας Λαφυστίου με τίτλο “Μουσική & Μουσικοί”

21 Μαΐου 2018