Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου υπευθύνων εκπαίδευσης και επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης»

23 Απριλίου 2019