Τοποθέτηση δύο (2) νέων κάδων απορριμμάτων.

12 Ιουλίου 2019