Μη παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης μπροστά από την επιχείρηση της Ντελίκου Ευσταθίας επί της οδού Δημ. Χρ. Παλαιολόγου

12 Ιουλίου 2019