Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της υπ’αριθ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μετεγκατάσταση και επέκταση της εταιρείας ¨΄ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.’’ στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ» Δ.Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ.

12 Ιουνίου 2019