Έγκριση Πρακτικού & Κατακύρωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020”.

23 Αυγούστου 2019