Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»

23 Αυγούστου 2019