΄ Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.

23 Αυγούστου 2019