Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.524,08 € από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για δαπάνη στείρωσης σκύλων.

23 Φεβρουαρίου 2018