Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 74.400,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 37.995,00€ για την ΄΄Συντήρηση πεζόδρομων΄΄ (Πολυετής υποχρέωση).

7 Ιουνίου 2018