΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 5.547,14 € & διάθεση πίστωσης για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου & Αγίου Βλασίου

10 Μαΐου 2018