΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.913,00 € για δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ και τυχόν προσαυξήσεων

7 Ιουνίου 2018