Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος ΄΄Mπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας΄΄ οικονομικού έτους 2018.

2 Ιουλίου 2018