Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος Παπαγεωργίου Δημητρίου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από κάδο απορριμμάτων του Δήμου την 08-02-2021 στην Λιβαδειά.

12 Απριλίου 2021