Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος Μπουρλή Βασιλείου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από κάδο απορριμμάτων του Δήμου την 08-02-2021 στην Λιβαδειά

29 Απριλίου 2021