«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε. της εταιρείας “Ι.ΜΟΥΤΡΖΟΥΝΗΣ-Μ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.” επί της οδού Τροφωνίου 7»

16 Ιανουαρίου 2020