«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε. του ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 29»

16 Ιανουαρίου 2020