«Προέγκριση «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)» της εταιρείας “ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”»

9 Δεκεμβρίου 2019