«Εισήγηση στην ΕΠΟΙΖΩ επί αιτήματος ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Αρκαδίου 6»

9 Δεκεμβρίου 2019