«Εισήγηση στην ΕΠΟΙΖΩ επί αιτήματος ΔΗΜΟΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για την μη παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης μπροστά από τα διαμερίσματά του επί του πεζόδρομου Έρκυνας»

9 Δεκεμβρίου 2019