«Εισήγηση στην ΕΠΟΙΖΩ για μεταφορά κάδων επί της οδού Καραγιαννοπούλου από τον αριθμ 33 και επί της διακριτικής διαδρομής τυφλών στον αριθμ. 58-60»

9 Δεκεμβρίου 2019