Γνωμοδότηση επί της 67/2018 μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

16 Ιανουαρίου 2020