«Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΝΤΕΛΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ περί παραχώρησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης μπροστά από την επιχείρησή της επί της οδού Δημάρχου Χρ. Παλαιολόγου»

16 Ιανουαρίου 2020