“Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Καραγιαννοπούλου 24”

16 Ιανουαρίου 2020