« Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΓΕΡΑΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περί παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης μπροστά από την επιχείρησή του επί της οδού Ελ. Γονη»

16 Ιανουαρίου 2020