«Γνωμοδότηση επί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 523/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Γεωργίου, Άννας & Μαρίας Κωτσαδάμ που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς στην Πιν.8Ν»

17 Φεβρουαρίου 2022