Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας-εκκοκκιστηρίου βάμβακος στη θέση «Μαραθιάς» στο 8ο χλμ. της επαρχιακής οδού Λιβαδειάς -Ορχομενού, της Κοινότητας Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ»

17 Φεβρουαρίου 2022