Χορήγηση άδειας κάλυψης  θέσης   υπαίθριας δραστηριοποίησης για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά ιδίας πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ – ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ”

25 Ιουνίου 2019