ΘΕΜΑ: “ Ολοκλήρωση των Α και Β κύκλων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) ” – Βεβαίωση κόστους επιχορηγούμενων υλικών ”.

23 Αυγούστου 2019