ΘΕΜΑ: “ Έγκριση παροχής υπηρεσιών της καλλιτέχνιδας κ. Μπράμη Ηρας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Μνήμη του Νερού ”.

23 Αυγούστου 2019