Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι και διάθεση πίστωσης.

5 Ιουνίου 2015