Γνωμοδότηση επί της « Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 26,4 MW στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», και τα συνοδά έργα αυτού στις Δημοτικές Ενότητες Λεβαδέων, Κυριακίου και Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

8 Σεπτεμβρίου 2020