19η ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 2015

28 Μαΐου 2015