Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση Δημοτικών κτιρίων

14 Μαΐου 2019