Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33 ) ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Μίσθωση Διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο ( ESTIA II) στη Λιβαδειά » που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ. κατόπιν συμφωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

13 Μαρτίου 2020