Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γ.Γ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης

18 Δεκεμβρίου 2015