Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα (1) έτος στη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

31 Μαΐου 2021