Πρόσκληση για τη 3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το τρίτο δίμηνο του 2024

20 Ιουνίου 2024