Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 (με τηλεδιάσκεψη)

18 Νοεμβρίου 2020