Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 (κεκλεισμένων των θυρών)

22 Μαΐου 2020