Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (με τηλεδιάσκεψη)

18 Ιουνίου 2021