ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΔΗΛ

26 Νοεμβρίου 2020